İCRA TAKİBİ VE YÖNETİMİ

İCRA TAKİBİ VE YÖNETİMİ

Büromuz 2010 yılından bu yana T. Garanti Bankası A.Ş.’nin Bursa sözleşmeli bürosu olarak çalışmaktadır. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından büromuza atanan dosyalar ve diğer çalışmakta olduğumuz kurumların alacakları büromuz tarafından İcra Takipleri oluşturulmakta ve alacakların tahsilatları sağlanmaktadır. İcra Takibi ve Yönetimi büromuzca üç departman ile yürütülmektedir.

– Çağrı Merkezi; sekiz kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Takibi oluşturulan icra dosyalarına ilişkin olarak borçlulara ulaşılarak daha az masraf yapılmak suretiyle dosyaların tahsili sağlanmaktadır.

– Operasyon Ekibi; üç kişiden oluşmaktadır. Büromuzca kullanılmakta olan programlar ve UYAP sistemi üzerinden borçlular hakkında istihbarati bilgileri toplamak, SGK, araç ve taşınmaz sahipliklerini tespit ederek bu konuda icra dosyalarına gerekli işlemlerin yapılması ile çağrı ve icra ekiplerinin bu konuda bilgilendirerek gerekli koordinasyonu sağlamaktadır.

– İcra Ekibi; beş kişiden oluşmaktadır. Büromuzca takibi sağlanan icra dosyalarındaki işlemlerin yürütülmesi ile bu dosyalarda yapılması gereken “Haciz ve Muhafaza” işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.